Polityka prywatności

Ochrona danych


Administrator chroni powierzone mu dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych i zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, Administrator wdrożył odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

Osoba, która otrzyma pełen dostęp do Bazy Pomysłów będzie zobowiązana do nie wykorzystywania w sposób konkurencyjny informacji oraz nie przekazywania zawartych informacji osobom trzecim, nie związanym z procesem kojarzenia.

Adresy e-mail


Użytkownik umieszczając swój adres e-mail w bazie danych odbiorców newslettera zgadza się na otrzymywanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez pracowników agencji marketingowej 5ever

Administrator nie będzie udostępniać ani sprzedawać adresów e-mail użytkowników w żadnej formie.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych rozsyłanych w ramach działania strony.

Odpowiedzialność


Administrator nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronie 5ever.pl. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości platformy bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem platformy i jego treści w całości ponosi użytkownik.

W żadnym wypadku Administrator, podmioty powiązane z Administratorem, ani też partnerzy lub pracownicy Administratora lub spółek powiązanych z Administratorem, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na stronie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.